Tuyển dụng 2021

Tuyển dụng 2021: Nhân viên kinh doanh, trưởng bộ phận lắp ráp xe nâng, nhân viên bảo trì bảo dưỡng, nhân viên lái xe.

MGA VIETNAM CO. LTD (Trụ sở tại Việt Nam)

19/2A Khu Phố Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Hotline: 094 55 33 840 / 0969 062 541 

 Địa chỉ:1039 -1041 Nguyễn Đức Thuận - Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội -  Lái Thiêu, T.An, Bình Dương

Email: hungxenanghang@gmail.com

Web: xenangmgavietnam.com