Còi xe nâng 24V - 094 55 33 840

Chúng tôi chuyên cung cấp còi xe nâng 12V, 24V, 48V cho xe nâng hàng các loại.

Chúng tôi chuyên cung cấp còi xe nâng 12V, 24V, 48V cho xe nâng hàng các loại.

Liên hệ: Mr. Hùng: 094 55 33 840 / 0969 062 541 

Cầu công xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp cầu công xe nâng hàng các loại.

Kẹp gạch xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp kẹp gạch xe nâng hàng các loại.

Xi lanh phanh cho xe nâng hàng Komatsu - 094 55 33 840

Xi lanh phanh cho xe nâng hàng Komatsu FD25T-16, FD30, FD20, ...