Cầu công xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp cầu công xe nâng hàng các loại.

Liên hệ: Mr. Hùng: 094 55 33 840 / 0969 062 541 

Thùng rác 40L

Cung cấp thùng rác 40L, thùng rác 60L, thùng rác 60L nắp ...

Cầu công xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp cầu công xe nâng hàng các loại.

Kẹp gạch xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp kẹp gạch xe nâng hàng các loại.