Cầu công xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp cầu công xe nâng hàng các loại.

Liên hệ: Mr. Hùng: 094 55 33 840 / 0969 062 541 

Cầu công xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp cầu công xe nâng hàng các loại.

Kẹp gạch xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp kẹp gạch xe nâng hàng các loại.

Xi lanh phanh cho xe nâng hàng Komatsu - 094 55 33 840

Xi lanh phanh cho xe nâng hàng Komatsu FD25T-16, FD30, FD20, ...