Thùng rác 40L

Cung cấp thùng rác 40L, thùng rác 60L, thùng rác 60L nắp lật,thùng rác 120L, thùng rác 120L, thùng rác 240L, thùng rác 660L.

Cung cấp thùng rác 40L, thùng rác 60L, thùng rác 60L nắp lật,thùng rác 120L, thùng rác 120L, thùng rác 240L, thùng rác 660L.

1. Thùng rác 40L

2. Thùng rác 60L và Thùng rác 60L nắp lật

3. Thùng rác 120L

4. Thùng rác 240L

5. Thùng rác 660L

Một số ảnh thùng rác màu khác

Thùng rác 40L

Cung cấp thùng rác 40L, thùng rác 60L, thùng rác 60L nắp ...

Cầu công xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp cầu công xe nâng hàng các loại.

Kẹp gạch xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp kẹp gạch xe nâng hàng các loại.