• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng dầu 15.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-15.0T- Động cơ Cummins QSB4.5-C130 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 13.5 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-13.5T- Động cơ Cummins QSB4.5-C130 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 12 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -12.0T- Động cơ Cummins QSB4.5-C130 (Mỹ-USA)

Xe nâng dầu 10 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -10.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 8 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -8.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 8 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -8.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 7 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -7.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 6 Tấn Nhật Bản -094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -6.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 5 Tấn Nhật Bản -094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -5.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 5 Tấn Nhật Bản -094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -5.0T- Động cơ NISSAN TD42 Nhật Bản

Xe nâng dầu 4,5 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -4.5T- Động cơ PERKIN – Made in England

Xe nâng dầu 4,5 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -4.5T- Động cơ NISSAN TD42 Nhật Bản

Xe nâng dầu 4 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -4.0T- Động cơ ISUZU Nhật Bản

Cầu công xe nâng - 094 55 33 840

Chuyên cung cấp cầu công xe nâng hàng các loại.