• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng dầu 30.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-30.0T- Động cơ Cummins QSC8.3-C260 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 28.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-28.0T- Động cơ Cummins QSC8.3-C260 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 25.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-25.0T- Động cơ Cummins QSC8.3-C240 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 22.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-22.0T- Động cơ Cummins QSC8.3-C215 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 20.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-20.0T- Động cơ Cummins QSC8.3-C215 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 18.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-18.0T- Động cơ Cummins QSB6.7-C190 6.7L ( Mỹ - ...

Xe nâng dầu 16.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-16.0T- Động cơ Cummins QSB6.7-C190 6.7L ( Mỹ - ...

Xe nâng dầu 15.0 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-15.0T- Động cơ Cummins QSB4.5-C130 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 13.5 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA-13.5T- Động cơ Cummins QSB4.5-C130 ( Mỹ - USA)

Xe nâng dầu 12 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -12.0T- Động cơ Cummins QSB4.5-C130 (Mỹ-USA)

Xe nâng dầu 10 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -10.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 8 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -8.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 8 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -8.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 7 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -7.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 6 Tấn Nhật Bản -094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -6.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản