• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng dầu 5 Tấn Nhật Bản -094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -5.0T- Động cơ ISUZU 6BG1 Nhật Bản

Xe nâng dầu 5 Tấn Nhật Bản -094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -5.0T- Động cơ NISSAN TD42 Nhật Bản

Xe nâng dầu 4,5 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -4.5T- Động cơ PERKIN – Made in England

Xe nâng dầu 4,5 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -4.5T- Động cơ NISSAN TD42 Nhật Bản

Xe nâng dầu 4 Tấn Nhật Bản-094 55 33 840

Xe nâng dầu MGA -4.0T- Động cơ ISUZU Nhật Bản

Xe Nâng dầu IZU 2.5 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu IZU 2.5 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu IZU 3.5 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu IZU 3.5 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu IZU 3.0 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu IZU 3.0 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu MGA 3.0 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu MGA 3.0 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu MGA 3.5 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu MGA 3.5 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu MGA 2.5 D Nhật Bản

Xe Nâng dầu MGA 2.5 D Nhật Bản

Xe nâng dầu MGA-6.0 Tấn / Diesel Forklift MGA-6.0T

Xe nâng dầu MGA trọng tải 6.0 Tấn