• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Skid Steer Loaders (SSL)

Skid Steer Loaders (SSL)

pallet Xe bốc xếp

pallet Xe bốc xếp

Pallet Trucks (PTL / PTR / PTM)

Pallet Trucks (PTL / PTR / PTM)

Xe nâng (dành cho lối đi hẹp, xoay 4 hướng)

Xe nâng (dành cho lối đi hẹp, xoay 4 hướng

FRSB-VIII (Sit-on, 1.4 - 2.5 ton)

FRSB-VIII (Sit-on, 1.4 - 2.5 ton)

FRB-8A (Stand-up, 1,0-3,0 tấn)

Xe nâng FRB-8A (Stand-up, 1,0-3,0 tấn)

TX Series (3 wheeel, 1,25-2,0 tấn)

Xe nâng TX Series (3 wheeel, 1,25-2,0 tấn)

FB-VIII (4 bánh xe, 1,0-3,5 tấn)

Xe nâng FB-VIII (4 bánh xe, 1,0-3,5 tấn)