• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 15 m - GS-4309

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 15m - GS-4309 địa ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 12m - GS-3384

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 12m - GS-3384 địa ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 12m - GS-2669

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 12m - GS-2669 địa ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 10m - GS-2669

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 10m - GS-2669 địa ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 16m - GS-4655

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 16m - GS-4655 Specification Value Max Working ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 14m - GS-4046

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 14m - GS-4046 Max Working ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 11.78m - GS-3246 E

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 11.78m - GS-3246 E Max ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 9.96m - GS-2646

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 9.96m -GS-2646 Max Working Height 32 ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 9.96m -GS-2632 & GS-2632 E

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 9.96m -GS-2632 & GS-2632 ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 8.13m -GS-2046 E

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 8.13m -GS-2046 E Max Working ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 7.85m

XXe nâng người ( thang nâng người) Genie 7.85m Max Working Height 25 ft ...

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 6.30m

Xe nâng người ( thang nâng người) Genie 6.30m Specification Value Max Working Height 20 ft ...