• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Thùng rác 40L

Cung cấp thùng rác 40L, thùng rác 60L, thùng rác 60L nắp lật,thùng rác 120L, thùng rác 120L, thùng rác 240L, thùng rác 660L.

Cung cấp thùng rác 40L, thùng rác 60L, thùng rác 60L nắp lật,thùng rác 120L, thùng rác 120L, thùng rác 240L, thùng rác 660L.

1. Thùng rác 40L

2. Thùng rác 60L và Thùng rác 60L nắp lật

3. Thùng rác 120L

4. Thùng rác 240L

5. Thùng rác 660L

Một số ảnh thùng rác màu khác

Má phanh ( Bố Thắng) xe nâng MGA /IZU

Má phanh ( Bố Thắng) xe nâng MGA /IZU

Khóa xe nâng MGA /IZU

Khóa xe nâng MGA /IZU

Két nước làm mát xe nâng MGA /IZU

Két nước làm mát xe nâng MGA /IZU