• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 57m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 57m

 

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 57m 

 

SX-180

Là mẫu xe có khả năng tiếp cận cao nhất trong dòng sản phẩm, cần nâng kính thiên văn Genie® SX ™ -180 được chế tạo để nâng người vận hành một cách an toàn và nhanh chóng. Nó được xây dựng có mục đích để làm việc trên các công trường trong các ngành công nghiệp dầu khí và xây dựng thương mại, xây dựng và bảo trì công nghiệp cũng như các ứng dụng bảo trì nói chung.

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị
Chiều cao làm việc tối đa 186 ft
Phạm vi tiếp cận ngang tối đa 80 ft
Phạm vi tiếp cận dưới mặt đất 2 ft
Năng lực nền tảng 750 lb
Chiều rộng và chiều dài máy 16 ft 6 inch / 53 ft 1 inch

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m