• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 11m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 11m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 11m 

Z-30/20 N RJ

Cần nâng có khớp nối Genie® Z®-30/20 N RJ cung cấp khả năng vận hành yên tĩnh, không phát thải trong các môi trường làm việc nhạy cảm nhất và bao gồm một cần xoay để xoay ngang 180 °.

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị
Chiều cao làm việc tối đa 35 ft 2 in
Phạm vi tiếp cận ngang tối đa 20 ft 6 inch
Tăng tối đa và Khoảng trống quá mức (mở rộng riser) 12 ft 8 in
Năng lực nền tảng 500 lb

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m