• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m 

Z-34/22 N

Máy nâng cần khớp nối điện Genie® Z®-34/22 N cung cấp khả năng vận hành yên tĩnh, không phát thải trong các môi trường làm việc nhạy cảm nhất, như một máy DC 48V.

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị
Chiều cao làm việc tối đa 40 ft 6 inch
Phạm vi tiếp cận ngang tối đa 22 ft 3 in
Tăng tối đa và Khoảng trống quá mức (mở rộng riser) 15 ft 3 in
Năng lực nền tảng 500 lbs

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m