• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m

Z-34/22 IC

Lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và xây dựng ngoài trời, cầu nâng cần có khớp nối Genie® Z®-34/22 chạy bằng IC cung cấp khả năng nâng linh hoạt với sự kết hợp của các khả năng định vị lên, ra ngoài và vươn xa không ai sánh kịp.

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị
Chiều cao làm việc tối đa 40 ft 7 in
Phạm vi tiếp cận ngang tối đa 22 ft 3 in
Tăng tối đa và Khoảng trống quá mức (mở rộng riser) 15 ft 1 in
Năng lực nền tảng 500 lb

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m