• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 12m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 12m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 12m 

Z-40/23 N

Thang nâng cần khớp nối điện Genie® Z®-40/23 N cung cấp kích thước nhỏ gọn và hoạt động yên tĩnh, không phát thải trong các môi trường làm việc nhạy cảm nhất nhờ hệ thống truyền động AC thân thiện với môi trường.

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị
Chiều cao làm việc tối đa 46 ft 5 in
Phạm vi tiếp cận ngang tối đa 22 ft 8 in
Tăng tối đa và Khoảng trống quá mức (mở rộng riser) 21 ft 3 in
Năng lực nền tảng 500 lb

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m