• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m 

Z-62/40

Lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và xây dựng ngoài trời, cần nâng có khớp nối Genie® Z®-62/40 với khả năng nâng hạ linh hoạt với sự kết hợp của khả năng định vị lên, xuống và qua với khả năng tiếp cận không ai sánh kịp.

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị
Chiều cao làm việc tối đa 67 ft 11 in
Phạm vi tiếp cận ngang tối đa 40 ft 9 in
Tăng tối đa và Khoảng trống quá mức (mở rộng riser) 25 ft 7 in
Năng lực nền tảng 500 lb

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m