• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m 

Z-80/60

Với khả năng vươn xa không ai sánh kịp, cầu nâng cần khớp nối Genie® Z®-80/60 mang đến khả năng nâng linh hoạt vượt trội với khả năng định vị lên, xuống và qua - lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và xây dựng ngoài trời.

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị
Chiều cao làm việc tối đa 84 ft
Phạm vi tiếp cận ngang tối đa 60 ft
Tăng tối đa và Khoảng trống quá mức (mở rộng riser) 29 ft
Phạm vi tiếp cận dưới mặt đất 15 ft 10 inch
Năng lực nền tảng 500 lb

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m