• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m 

ZX-135/70

Lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và xây dựng ngoài trời, cần nâng có khớp nối Genie® ZX®-135/70 giúp tiếp cận các ứng dụng lên tới và ra ngoài không thể tiếp cận bằng cần cẩu truyền thống. Hệ dẫn động bốn bánh với lực kéo tích cực toàn thời gian có nghĩa là cần có khớp nối này có thể xử lý các điều kiện mặt đất gồ ghề tại công trường một cách dễ dàng.

Đặc điểm kỹ thuật Giá trị
Chiều cao làm việc tối đa 141 ft
Phạm vi tiếp cận ngang tối đa 69 ft 9 in
Tăng tối đa và Khoảng trống quá mức (mở rộng riser) 75 ft 6 inch
Phạm vi tiếp cận dưới mặt đất 19 ft 3 in
Năng lực nền tảng 600 lb

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 23m