• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản / Engine ISUZU C240

Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản lắp cho các dòng xe nâng Nhật Bản và Trung Quốc như: Xe nâng komatsu, xe nâng Toyota, xe nâng Mitsubishi, xe nâng hyster, xe nâng sumitomo, xe nâng TCM, xe nâng unicarrier xe nâng MGA,xe nâng IZU, Xe nâng HELI, Xe nâng EP, xe nâng HANGCHA, xe nâng JAC, xe nâng LIUGONG....

Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản / Engine ISUZU C240

Engine Model: C240
Product Name: isuzu C240 2.5 t 3.0t forklift diesel engine for sale low price
Rated power: 35.4 KW/2500 r/min

Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản lắp cho các dòng xe nâng Nhật Bản như: Xe Nâng Nissan, xe nâng komatsu, xe nâng Toyota, xe nâng Mitsubishi, xe nâng hyster, xe nâng sumitomo, xe nâng TCM, xe nâng unicarrier.... Ngoài ra, Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản còn được lắp cho xe nâng MGA, xe nâng IZU, xe nâng Trung Quốc trọng tải lớn : Xe nâng HELI, Xe nâng EP, xe nâng HANGCHA, xe nâng JAC, xe nâng LIUGONG, xe nâng NIULI, xe nâng LONKING, xe nâng NOBLELIFT, Xe nâng BAOLI, xe nâng GOODSENSE, xe nâng TAILIFT, xe nâng Yale...

Chúng tôi chuyên nhập khẩu Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản lắp ráp cho xe nâng dầu MGA, xe nâng IZU Tại Việt Nam. Đồng thời cung cấp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản này cho các công ty tập đoàn, quý khách hàng sử dụng xe nâng Nhật Bản như: Xe Nâng Nissan, xe nâng komatsu, xe nâng Toyota, xe nâng Mitsubishi, xe nâng hyster, xe nâng sumitomo, xe nâng TCM, xe nâng unicarrier....xe nâng MGA, các dòng xe Trung Quốc như Xe nâng HELI, Xe nâng EP, xe nâng HANGCHA, xe nâng JAC, xe nâng LIUGONG, xe nâng NIULI, xe nâng LONKING, xe nâng NOBLELIFT, Xe nâng BAOLI, xe nâng GOODSENSE, xe nâng TAILIFT, xe nâng YALE..

Ngoài ra chúng tôi cung cấp dịch vụ đi kèm như sau:

- Sửa chữa xe nâng nhật bản, đại tu xe nâng nhật bản, phụ tùng xe nâng Nhật Bản.

+ Đại tu xe nâng komatsu, bảo dưỡng xe nâng Komatsu, phụ tùng xe nâng komatsu lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

+ Đại tu xe nâng toyota, bảo dưỡng xe nâng toyota, phụ tùng xe nâng toyota lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

+ Đại tu xe nâng nissan, bảo dưỡng xe nâng Nissan, phụ tùng xe nâng nissan lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

+ Đại tu xe nâng TCM, bảo dưỡng xe nâng TCM, phụ tùng xe nâng TCM lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

+ Đại tu xe nâng mitsubishi, bảo dưỡng xe nâng mitsubishi, phụ tùng xe nâng mitsubishi lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

+ Đại tu xe nâng unicarrier, bảo dưỡng xe nâng unicarrier, phụ tùng xe nâng unicarrier lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

+ Đại tu xe nâng MGA/ IZU, bảo dưỡng xe nâng MGA/ IZU, phụ tùng xe nâng MGA/ IZU lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

 sửa chữa xe Trung Quốc, đại tu xe nâng Trung Quốc, phụ tùng xe nâng Trung Quốc

+ Đại tu xe nâng heli, bảo dưỡng xe nâng heli, phụ tùng xe nâng heli lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

+  Đại tu xe nâng hangcha, bảo dưỡng xe nâng hangcha, phụ tùng xe nâng hangcha lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

+ Đại tu xe nâng EP, bảo dưỡng xe nâng EP, phụ tùng xe nâng EP lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bảnn

+ Đại tu xe nâng niuli, bảo dưỡng xe nâng niuli, phụ tùng xe nâng niuli lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

Đại tu xe nâng noblelift, bảo dưỡng xe nâng noblelift, phụ tùng xe nâng noblelift lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

Đại tu xe nâng lonking, bảo dưỡng xe nâng lonking, phụ tùng xe nâng lonking lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

Đại tu xe nâng tailift, bảo dưỡng xe nâng  tailift, phụ tùng xe nâng  tailift lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

Đại tu xe nâng TEU, bảo dưỡng xe nâng  TEU, phụ tùng xe nâng  TEU Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

Đại tu xe nâng JAC, bảo dưỡng xe nâng JAC, phụ tùng xe nâng JAC lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

Đại tu xe nâng liugong, bảo dưỡng xe nâng liugong, phụ tùng xe nâng liugong lắp Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản

........

 

 

Động cơ XINCHAI C490 - A498 Trung Quốc / Engine XINCHAI C490 - A498

Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc lắp ...

Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản / Engine ISUZU C240

Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản lắp cho các dòng xe nâng ...

Động cơ ISUZU 4JG2 Nhật Bản / Engine ISUZU 4JG2

Động cơ ISUZU 4JG2 Nhật Bản lắp cho các dòng xe nâng ...