• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Động cơ XINCHAI C490 - A498 Trung Quốc / Engine XINCHAI C490 - A498

Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc lắp cho các xe nâng Trung Quốc: xe nâng MGA, các dòng xe Trung Quốc như Xe nâng HELI, Xe nâng EP, xe nâng HANGCHA, xe nâng JAC, xe nâng LIUGONG, xe nâng NIULI, xe nâng LONKING, xe nâng NOBLELIFT, Xe nâng BAOLI, xe nâng GOODSENSE, xe nâng TAILIFT...

Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

Ảnh. Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc được sản xuất lắp cho xe nâng MGA, xe nâng IZU, xe nâng Trung Quốc như : Xe nâng HELI, Xe nâng EP, xe nâng HANGCHA, xe nâng JAC, xe nâng LIUGONG, xe nâng NIULI, xe nâng LONKING, xe nâng NOBLELIFT, Xe nâng BAOLI, xe nâng GOODSENSE, xe nâng TAILIFT, xe nâng Yale..

Chúng tôi chuyên nhập khẩu Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc lắp ráp cho xe nâng dầu MGA, Xe nâng IZU. Đồng thời cung cấp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc này cho các công ty tập đoàn, quý khách hàng sử dụng xe Trung Quốc như Xe nâng HELI, Xe nâng EP, xe nâng HANGCHA, xe nâng JAC, xe nâng LIUGONG, xe nâng NIULI, xe nâng LONKING, xe nâng NOBLELIFT, Xe nâng BAOLI, xe nâng GOODSENSE, xe nâng TAILIFT, xe nâng YALE..

Ngoài ra chúng tôi cung cấp dịch vụ đi kèm như sau:

+ Đại tu xe nâng MGA/ IZU, bảo dưỡng xe nâng MGA/ IZU, phụ tùng xe nâng MGA/ IZU lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

 Sửa chữa xe nâng Trung Quốc, đại tu xe nâng Trung Quốc, phụ tùng xe nâng Trung Quốc :

+ Đại tu xe nâng heli, bảo dưỡng xe nâng heli, phụ tùng xe nâng heli lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

+  Đại tu xe nâng hangcha, bảo dưỡng xe nâng hangcha, phụ tùng xe nâng hangcha lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

+ Đại tu xe nâng EP, bảo dưỡng xe nâng EP, phụ tùng xe nâng EP lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

+ Đại tu xe nâng niuli, bảo dưỡng xe nâng niuli, phụ tùng xe nâng niuli lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

Đại tu xe nâng noblelift, bảo dưỡng xe nâng noblelift, phụ tùng xe nâng noblelift lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

Đại tu xe nâng lonking, bảo dưỡng xe nâng lonking, phụ tùng xe nâng lonking lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

Đại tu xe nâng tailift, bảo dưỡng xe nâng  tailift, phụ tùng xe nâng  tailift lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

Đại tu xe nâng TEU, bảo dưỡng xe nâng  TEU, phụ tùng xe nâng  TEU lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

Đại tu xe nâng JAC, bảo dưỡng xe nâng JAC, phụ tùng xe nâng JAC lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

Đại tu xe nâng liugong, bảo dưỡng xe nâng liugong, phụ tùng xe nâng liugong lắp Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc

........

Động cơ XINCHAI C490 - A498 Trung Quốc / Engine XINCHAI C490 - A498

Động cơ XINCHAI C490 - Động cơ XINCHAI A498 Trung Quốc lắp ...

Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản / Engine ISUZU C240

Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản lắp cho các dòng xe nâng ...

Động cơ ISUZU 4JG2 Nhật Bản / Engine ISUZU 4JG2

Động cơ ISUZU 4JG2 Nhật Bản lắp cho các dòng xe nâng ...